Suntuubi-palvelussa käytetään evästeitä. Palvelua käyttämällä hyväksyt evästeiden käytön. Lue lisää. OK

Pelastettujen joukko

 

144 000 sinetillä merkittyä

 

Sen jälkeen minä näin neljä enkeliä, jotka seisoivat maan neljällä kulmalla ja pidättelivät maan neljää tuulta, ettei mikään tuuli puhaltaisi maalle eikä merelle eikä yhteenkään puuhun.

Sitten näin vielä yhden enkelin, joka nousi auringonnousun suunnalta ja jolla oli elävän Jumalan sinetti. Hän huusi kovalla äänellä niille neljälle enkelille, joille oli annettu valta vahingoittaa maata ja merta:

"Älkää vahingoittako maata, älkää merta älkääkä puita, ennen kuin olemme painaneet sinetin Jumalamme palvelijoiden otsaan."

Kuulin myös sinetillä merkittyjen lukumäärän, sataneljäkymmentäneljätuhatta merkittyä kaikista Israelin poikien heimoista:

Juudan heimosta kaksitoistatuhatta merkittyä, Ruubenin heimosta kaksitoistatuhatta, Gaadin heimosta kaksitoistatuhatta, Asserin heimosta kaksitoistatuhatta, Naftalin heimosta kaksitoistatuhatta, Manassen heimosta kaksitoistatuhatta, Simeonin heimosta kaksitoistatuhatta, Leevin heimosta kaksitoistatuhatta, Isaskarin heimosta kaksitoistatuhatta, Sebulonin heimosta kaksitoistatuhatta, Joosefin heimosta kaksitoistatuhatta ja Benjaminin heimosta kaksitoistatuhatta merkittyä.

 

Suuri valkopukuinen joukko

 

Tämän jälkeen minä näin suuren joukon ihmisiä, joita ei kukaan voinut laskea, kaikista kansanheimoista, sukukunnista, kansakunnista ja kielistä. He seisoivat valtaistuimen edessä ja Karitsan edessä yllään pitkät, valkeat vaatteet ja käsissään palmunoksat ja huusivat voimakkaalla äänellä:

        "Pelastus tulee meidän Jumalaltamme, joka istuu valtaistuimella, ja Karitsalta!"

Kaikki enkelit seisoivat piirissä valtaistuimen, vanhinten ja neljän olennon ympärillä, heittäytyivät kasvoilleen valtaistuimen eteen ja palvoivat Jumalaa sanoen:

        "Aamen. Ylistys ja kirkkaus, viisaus, kiitos, kunnia, voima ja väkevyys - meidän Jumalallemme aina ja iankaikkisesti! Aamen."

Yksi vanhimmista alkoi puhua ja kysyi minulta: "Keitä nuo pitkiin, valkeisiin vaatteisiin pukeutuneet ovat, ja mistä he ovat tulleet?"

Minä vastasin hänelle: "Herrani, sinä sen tiedät." Hän sanoi minulle:

        "Nämä ovat ne, jotka tulevat siitä suuresta ahdistuksesta. He ovat pesseet vaatteensa ja valkaisseet ne Karitsan veressä.

Sen tähden he ovat Jumalan valtaistuimen edessä ja palvelevat häntä päivät ja yöt hänen temppelissään, ja hän, joka istuu valtaistuimella, levittää telttamajansa heidän ylleen.

Ei heille enää tule nälkä eikä jano. Aurinko ei satu heihin eikä mikään helle, sillä Karitsa, joka on valtaistuimen keskellä, paimentaa heitä ja johdattaa heidät elämän vetten lähteille, ja Jumala pyyhkii pois kaikki kyyneleet heidän silmistään." (Ilmestyskirja luku 7)

 

Selitys edelliseen:

(Novum jae jakeelta etenevä kommentaari: Ilm. 7:1-17)

 

144 000 sinetillä merkittyä

 

1. Tämä luku on dramaattinen välinäytös kuudennen ja seitsemännen sinetin välissä. Tuuli kuvaa joskus Jumalan tuomiota. Vrt. Jer 49:36. Se, että tuulia pidetään kiinni, osoittaa, että Jumalan tuomiota pidätetään jostakin tietystä syystä. Tarkoituksena oli nimittäin, että Jumalan maan päällä olevan kansan otsaan piti ensin painaa sinetti. Sak 6:1-5:n mukaan neljä hevosta ovat neljä tuulta. Tämän johdosta jotkut ovat sitä mieltä, että Ilmestyskirjassa mainitut neljä tuulta ovat toinen tapa puhua neljästä 6. luvussa mainitusta ratsastajasta. Jakeet 7:1-3 olisivat näin vain silmäys ajassa taaksepäin aikaisempiin tapahtumiin. Enkelit mainitaan myöhemmin olentoina, joilla on vallassaan tuli (14:18) ja vedet (16:5).

2. Toinen enkeli kohosi auringonnoususta, idästä, eli sieltä mistä valo on lähtöisin. Jotkut näkevät tässä suoranaisen viittauksen itämaan tietäjiin (Matt 2:1 s.), toiset taas Hes 43:4:ään, jossa Herran kunnia kulki temppeliin sen portin kautta, joka oli itää kohti. Sinetti oli ennen kaikkea omistamisen merkki. Sinetillä merkityt säästyivät muita kohtaavalta tuholta.

3. Jumalan tuomio oli lähellä, mutta hän tahtoi pelastaa palvelijansa ja varmistaa heidän turvallisuutensa, ennen kuin hänen vihansa kohtaisi maata. Enkelien puhe ihmisistä "Jumalamme palvelijoina" osoittaa, että enkelit ja ihmiset ovat kanssapalvelijoita. Vrt. 19:10; 22:9.

4. On esitetty monia tulkintoja siitä, keitä nämä 144 000 ovat. Tavallisimpien tulkintojen mukaan tässä viitataan Israeliin. Jotkut tämän tulkinnan puolustajista ovat sitä mieltä, että Israelin kansa pelastuu ja saa erikoisaseman lunastustyössä tulevaisuudessa. Se tulee tunnustamaan sen lunastajan, jonka se aikaisemmin hylkäsi. Toiset taas eivät näe tässä Israelin kansan ennallistamista, vaan heidän mielestään sinetillä merkityt juutalaiset ovat valittu jäännös kaikilta ajoilta ja kaikkialta maailmasta, missä he ovat olleet hajallaan. Muutamien mielestä taas nämä 144 000 viittaavat sen suuren ahdistuksen ajan (j. 14) valittuihin juutalaisiin. Toisen pääsuuntauksen mukaan tässä puhutaan hengellisestä uuden liiton Israelista. jolloin tämä on joko erityinen ihmisryhmä, joka on kokenut suuren ahdistuksen tai säästynyt siltä, tai sitten se viittaa Jumalan kansaan kaikkina aikoina.

5. Sukukuntien järjestykseen ei pidä panna liian suurta painoa, koska luetteloissa on eroja. Noin 20 Vt:n luettelossa on 18 erilaista järjestystä. Tähän järjestys on merkitty pareittain. Ensin tulevat Leean kaksi lasta, Juuda ja Ruuben, sen jälkeen hänen orjattariensa kaksi lasta, Gaad ja Asser. Sitten seuraavat Raakelin orjattaren lapsi, Naftali, ja Raakelin lapsenlapsi Manasse. Sen jälkeen ovat vuorossa Leean lapset Simeon ja Leevi ja Isaskar ja Sebulon, ja viimeksi Raakelin lapset, Joosef ja Benjamin. Juuda mainitaan ensimmäisenä ja hän ottaa näin Ruubenin. Jaakobin vanhimman pojan, paikan. Messias tuli nimittäin Juudan sukukunnasta (Hebr 7:14). Ruuben ei saanut pitää esikoisasemaansa (1 Aik 5:1).

6. Se, että sekä Manasse että Joosef (j. 8) mainitaan, saattaa tuntua merkilliseltä, koska Manasse oli Joosefin poika ja hänet olisi pitänyt sisällyttää Joosefin sukukuntaan. Jos kaksi sukukuntaa piti mainita, olisi odottanut, että ne olisivat olleet Manasse ja Efraim, Tähän ei anneta mitään selitystä. Daan jätetään pois. On arvailtu, että tämä olisi johtunut kirjoitusten jäljentämisessä tapahtuneesta virheestä. Daanin poisjättäminen on antanut aihetta moniin selityksiin. Eräs niistä on Ireneuksen selitys. Hän väitti sen johtuvan siitä, että Antikristus nousisi Daanin sukukunnasta. Tämän tueksi on viitattu 1 Moos 49:17:ään ja Jer 8:16,17:ään. Rauhan valtakunnasta Daania ei kuitenkaan ole unohdettu pois (Hes 48:1).

7. Vt:n sukuluetteloissa Leevi mainitaan harvoin, koska Leevin sukukunta ei saanut itselleen maa-alueita. Heidän tuli olla Israelin pappeja. Mutta nyt Leevin erikoisasema on lakannut, ja sukukunta on saanut oman paikkansa muiden sukukuntien joukossa.

 

Suuri valkopukuinen joukko

 

9. "Tämän jälkeen" merkitsee kuvan muuttumista. Johannes ei nyt enää näe enkeleitä (j. 1), ei myöskään joukkoa, jonka voi laskea (j. 4), vaan hän näki joukon, "jota ei kukaan voinut lukea". Se oli kokoontunut taivaalliseen temppeliin (j. 15). Aabrahaminkaan jälkeläisiä ei kukaan voinut laskea (Hebr 11:12; 1 Moos 15:5), ja nyt Johannes sanoo, ettei yksikään ihminen kyennyt laskemaan taivaallista joukkoa. Ainoastaan Jumala tuntee heidän lukumääränsä. He edustavat kaikkia kansanheimoja ja sukukuntia ja kansoja ja kieliä maan päällä. Heidän esiintymisensä viittaa siihen, että he juhlivat lopullista voittoa, riemuvoittoa synnin ja pimeyden vallasta. He ovat pukeutuneet samalla tavalla kuin marttyyrit viidennen sinetin kohdalla (6:11). Valkeat vaatteet puhuvat myös heidän puhtaudestaan. He ovat paikassa, minne mikään epäpuhdas ei voi päästä. Palmunoksat kuuluivat voittajien kulkueeseen. Vrt. Jeesuksen ratsastus Jerusalemiin, esim. Mark 11:1-11. Johannes kuuli luvun 144 000 (j. 4). Ei sanota, että hän näki heidät. Mutta tästä suuresta, lukemattomasta joukosta hänellä oli näynomainen kuva.

10. Kaikki huusivat samaa. Se pelastus, jota he korostavat, on paljon enemmän kuin se apu, jonka marttyyrit saivat ahdistusten ja vainojen aikana. Se tarkoittaa vapautumista synnistä ja ikuista pelastusta Jumalan luona. Suuri joukko ylistää Jumalaa siitä, että heidän vapautuksensa lepää Jumalan kaikkivaltiaan tahdon ja Karitsan lunastustyön varassa. Pelastusteko kuuluu ainoastaan Jumalalle ja Karitsalle.

11. Uloimmassa piirissä valtaistuimen ympärillä seisoivat enkelit, lähempänä valtaistuinta olivat kaksikymmentäneljä vanhinta ja vielä lähempänä neljä olentoa. Valtaistuimen edessä seisoivat valkeisiin puetut marttyyrit. Kun suuri joukko kohotti riemuhuudon pelastuksesta, muut yhtyivät siihen. Sen jälkeen viimeksi mainitut kohottivat ylistyslaulun ja kuvailivat Korkeimman kirkkautta (j. 12). Kun enkeleitten keskuudessa syntyy ilo yhdestä syntisestä, joka kääntyy (Luuk 15:10), täytyy sen ilon olla sanoinkuvaamaton. joka syntyy heidän keskuudessaan, kun kaikki lunastetut seisovat Jumalansa ja Isänsä edessä.

12. Kaksi valtavaa "amen"-sanaa kehystää seitsenosaista kuvausta siitä, mikä kuuluu Jumalalle. Ne tunnustavat, vahvistavat sanotun ja sinetöivät sen. Sen tarkoituksena, että kaikkien ylistyssanojen edessä on määräävä artikkeli, kuten 4:11:ssä. on vahvistaa ja korostaa sanojen sisältöä. Kuusi näistä seitsemästä on mukana myös aikaisemmassa Jumalan ylistyksessä (5:12), vaikkakin toisessa järjestyksessä.

13. Johanneksen ja vanhimman välisen vuoropuhelun tarkoituksena on tähdentää sitä pelastusihmettä, jota taivaassa olevat pyhät ja enkelit juhlivat. Vanhin odottaa, että Johannes esittää tämän kysymyksen, ja hän ehättää vastaamaan jo etukäteen. "Vaatteisiin puetut" - oikeastaan »ympäriinsä vaatetetut» - esiintyvät täydellisessä pyhyydessä. Johanneksen keskustelu vanhimman kanssa viittaa siihen. että vanhimmat ovat henkilöitä eivätkä henkilöitymiä.

14. Käsitteen "suuri ahdistus" tapaamme jo Vt:ssa (Dan 12:1). Jeesuskin puhui siitä (Matt 24:21). Antikristuksen aikainen ahdistus ei ole tavallisen ahdistuksen aikaa, vaan ilmaus tarkoittaa, että Jumalan viha on vuodatettu maan päälle. Tässä mainitut ovat jättäneet ahdistuksen taakseen. He ovat selvinneet siitä voittajina. Karitsan veri puhdistaa lumivalkeaksi (vrt. Jes 1:18). Vaatteiden peseminen tarkoittaa tässä uskomista Karitsan vereen ja sovitukseen. Vrt. Hebr 9:14:1 Joh 1:7-9. Ainoastaan tämä veri voi puhdistaa synnistä ja avata tien Jumalan tykö.

15. "Sentähden", tämän perusteella. he ovat Jumalan valtaistuimen edessä. He palvelevat häntä lakkaamatta. Johannes ei esitä taivasta jonkinlaisen pyhän toimettomuuden paikkana. "Temppeli (naos)" tarkoittaa ennen kaikkea pyhäkköä. 21:22:ssa sanotaan, että Johannes ei nähnyt kaupungissa temppeliä. josta syystä tämä jae mahdollisesti tarkoittaa, että koko taivasta pidetään pyhäkkönä. jossa koko Jumalan kansa on pappeja. Ilmeisestikään ei ole kyse varsinaisesta temppelirakennuksesta. "On levittävä telttamajansa (skênoè)" muistuttaa erämaavaelluksen telttamajasta "(skênos)".

16. Tässä mainitut on vapautettu täydellisesti tähän elämään kuuluvista koetuksista. Heillä ei enää ole täyttymättömiä toivomuksia. Tässä mainitaan tyypillisiä ruumiillisia vaivoja. On mahdollista, että ne viittaavat erityisiin koetuksiin suuren ahdistuksen aikana. jolloin ei esim. ollut mahdollista ostaa ruokaa, jollei ostajalla ollut pedon merkkiä (13:17).

17. Karitsa on myös paimen. Monissa kirjoitustensa kohdissa Johannes esittelee tämän puolen Kristuksen työstä (Joh 10:1-30; 21:15-17). Se on myös tavallinen ajatus Vt:ssa (Ps 23; Jes 40:11; Hes 34:11 ss.). Ilmestyskirjassa Karitsan paimentehtävä on aivan toisenlaatuinen. Hän hallitsee kansoja rautaisella valtikalla (2:27; 12:5; 9:15). Taivaallisena paimenena Karitsa johtaa laumansa elävän veden lähteille ja pyyhkii pois maallisen surun viimeisetkin jäljet.

 

Sivun alkuun

©2019 Pelastus & tie - suntuubi.com