Suntuubi-palvelussa käytetään evästeitä. Palvelua käyttämällä hyväksyt evästeiden käytön. Lue lisää. OK

Sana on luotettava

 

Pietari puhuu kuolemastaan

 

Siksi aion aina muistuttaa teitä näistä asioista, vaikka te ne tiedättekin ja olette vahvistuneet siinä totuudessa, joka teillä on.

Katson kuitenkin oikeaksi muistuttaa ja herättää teitä niin kauan kuin olen tässä majassa.

Minä näet tiedän, että tämä majani puretaan äkkiä, kuten meidän Herramme Jeesus Kristus minulle on ilmoittanut.

Pyrin siis huolehtimaan siitä, että te minun lähtöni jälkeenkin voisitte aina muistaa nämä asiat.

 

Profeetallisen sanan alkuperä

 

Emmehän me seuranneet viekkaasti sepitettyjä taruja, kun teimme teille tiettäväksi Herramme Jeesuksen Kristuksen voimaa ja tulemusta, vaan olimme hänen valtasuuruutensa silminnäkijöitä.

Hän sai Isältä Jumalalta kunnian ja kirkkauden, kun hänelle tuli tämä Ylhäisimmän Kirkkauden ääni: "Tämä on minun rakas Poikani, johon minä olen mieltynyt."

Tämän äänen me kuulimme tulevan taivaasta, kun olimme hänen kanssaan pyhällä vuorella.

Niin on nyt meille profeetallinen sana entistäkin lujempi, ja te teette hyvin, jos otatte siitä vaarin niin kuin pimeässä paikassa loistavasta lampusta, kunnes päivä valkenee ja kointähti syttyy teidän sydämissänne.

Ennen kaikkea teidän tulee tietää, ettei yksikään Raamatun profetia ole kenenkään omin neuvoin selitettävissä (ole syntynyt ihmisestä itsestään), sillä mitään profetiaa ei ole koskaan tuotu esiin ihmisen tahdosta, vaan Pyhän Hengen johtamina ihmiset ovat puhuneet sen, minkä saivat Jumalalta. (2. Piet. 1:11-21)

 

Selitys edelliseen:

(Novum jae jakeelta etenevä kommentaari: 2Piet. 1:12-21)

 

12. Pietari ymmärsi oman julistuksensa merkityksen. Hän on huolehtivainen paimen, joka keskittyy julistuksessaan tähdentämään yhä uudelleen jo tunnettuja asioita. Julistajan tulee muistuttaa unohtuneesta totuudesta tai sellaisesta totuudesta, jota ei ole noudatettu tai jonka sisältöä ei ole ymmärretty oikein. Kysymys ei ole jostakin yksittäisestä totuudesta, vaan evankeliumin totuudesta kokonaisuudessaan.

13. Apostoli ymmärtää, miten välttämätöntä heitä on yhtenään muistuttaa siitä, minkä he jo tietävät. Aina on olemassa vaara, että valheenopettajat eksyttävät heidät pois tästä totuudesta. Pietari ajattelee tässä omaa kuolemaansa ja vertaa ruumistaan majaan tai telttaan, kuten Paavalikin (2 Kor 5:4). "Maja" kuvaa tilapäistä asumusta, joka pian puretaan.

14. Pietari tiesi, ettei hänen maanpäällinen elämänsä kestäisi enää kauan, vaan että hänen kuolemansa tapahtuisi nopeasti. Hän viittaa Jeesuksen sanoihin Joh 21:18-19:ssa, ja niinpä on todennäköistä, että hän on nyt vanha mies. Jos hän tahtoo tehdä vielä jotakin seurakuntien hyväksi, hänen on tehtävä se pian, niin kauan kuin hänellä vielä on siihen mahdollisuus. Hän on juuri puhunut lukijoiden pääsemisestä kirkkauden valtakuntaan (j. 11), nyt hän ajattelee myös omaa pääsyään. Maja eli teltta »pannaan pois», eikä sitä enää käytetä, koska siinä asunut siirtyy pysyvään olotilaan (1 Piet 1:4).

15. Jakeessa 13 Pietari puhuu siitä ajasta, joka hänellä on vielä jäljellä maan päällä. Jakeessa 14 hän mainitsee kuolemansa. Tässä hän siirtyy ajatuksissaan lähtönsä jälkeiseen aikaan. Huoli lukijoista ulottuu pitkälle hänen oman elinaikansa jälkeen. Pian on edessä päivä, jolloin hän ei enää voi muistuttaa heitä. Mutta ennen sen päivän tuloa hän haluaa tehdä kaikkensa, etteivät he unohtaisi hänen kehotuksiaan. Heidän tarvitsisi vain lukea tämä kirje uudestaan muistaakseen taas hänen sanomansa. "Huolehtia" on sama verbi, joka on jakeessa 10 käännetty 'pyrkiä'. Sana "lähtö (eksodos)" on sama, jota käytettiin Jeesuksesta kirkastusvuorella (Luuk 9:31), ja tähän tapahtumaan Pietari pian viittaakin (jj. 16-18).

 

Jumalan sanan luotettavuus

 

16. Sana "sillä" ilmentää, miten tärkeää hänelle on, että tämä muistettaisiin hänen kuolemansa jälkeen. Hän ei ollut esittänyt heille jotakin epämääräistä ja hämärää julistusta, ei mitään satuja, joihin ei voi luottaa. On mahdollista, että apostoli viittaa tässä väärien opettajien keksittyihin tarinoihin (2:3). Pietarin ja muiden apostolien julistus perustui Jeesuksen omiin sanoihin ja apostolien henkilökohtaisiin kokemuksiin hänen seurassaan. Kirkastusvuoren tapahtumat kuvasivat sekä Jeesuksen voimaa että hänen tulemustaan. "Me" tarkoittaa Pietaria, Jaakobia ja Johannesta, jotka olivat Jeesuksen kanssa siellä. He näkivät hänen kirkkautensa omin silmin.

Jumala kuulutti julkisesti kolmessa erityisessä tilanteessa, että Poika oli hänen mielensä mukainen. Se tapahtui Jeesusta kastettaessa (Luuk 3:22), kirkastusvuorella (Matt 17:5) ja juuri ennen, kuin hänen piti käydä Golgatalle (Joh 12:28). "Tämä ääni" viittaa häneen, joka puhui. Isä itse sanoi Jeesuksesta "minun Poikani".

Tämän vuoren sijaintipaikkaa on mahdotonta määrittää. Kirkastusvuorena on perinteisesti pidetty Taaboria, mutta se ei ole varmaa, koska Jeesus oli ollut maan pohjoisosissa ja oli palaamassa Kapernaumiin. Hän ei ollut vielä tullut niin etelään kuin Taaborin sijainti olisi edellyttänyt. Pietari sanoo vuorta "pyhäksi" kirkastustapahtuman johdosta. Mistään ei voida päätellä, että vuorta olisi kutsuttu pyhäksi jostakin muusta syystä kuin siksi, että se oli kirkastumisen tapahtumapaikka. Tässä ei kerrota koko tapahtumaa, eikä Pietari lainaa evankelistojen kertomuksia. Hänhän oli ollut heidän tietolähteenään tässä asiassa, eikä päinvastoin. Kertomukset ovat täysin yhtäpitäviä.

19. Kaikkialla Vt:ssa on ennustuksia Jeesuksesta. etenkin hänen voimastaan ja tulemisestaan kirkkaudessa. Kun apostolit saivat omin silmin nähdä hänen suuruutensa ja kirkkautensa tuossa tilanteessa, tämä kokemus sai heidät luottamaan entistäkin enemmän profeettojen sanaan. Heidän näkemänsä vahvisti täysin sen. että profeettojen ennustukset Jeesuksesta ovat totta. Jae voidaan tulkita niinkin, että profeetallinen sana on vieläkin vahvempi tae kuin se, mitä Pietari ystävineen sai omin silmin nähdä vuorella.

20. Kun profeetat tulkitsivat historiallisia tilanteita tai puhuivat siitä, millaiseksi historia vastaisuudessa muodostuisi, he eivät puhuneet omia käsityksiään, vaan julistivat jumalallista ilmoitusta. Väärän profeetan tuntomerkki Vt:ssa oli juuri se, että hän puhui omassa voimassaan. »omin neuvoin». Hän ei puhunut sitä. mitä Jumala tahtoi ihmisille välittää (Jer 23:16; Hes 13:3). Profeetat olivat täynnä Jumalan Henkeä puhuessaan (j. 21), ja myös heidän sanojensa selittäjien tulee olla Hengen täyttämiä.

21. Inhimillisellä tahdolla ei ole mitään tekemistä jumalallisen ilmoituksen kanssa. Ainoastaan väärät profeetat puhuvat sellaista, mikä on vain heidän oman mielikuvituksensa tuotetta. He profetoivat sellaista, minkä he toivovat tapahtuvan heidän mielensä mukaisesti. Pyhät kirjoitukset ovat Jumalan innoittamia (2 Tim 3:16):, ne eivät ole inhimillisten vaikuttimien ja toiveiden aikaansaamia. Ihmiset puhuivat. koska Henki vaati heitä puhumaan. Jeesuksesta voitiin sanoa, ettei kukaan ollut koskaan puhunut niin kuin hän (Joh 7:46), ja samaa voidaan sanoa Raamatusta.

 

Sivun alkuun

©2019 Pelastus & tie - suntuubi.com